Завершення 2023/2024 навчального року

ОРГАНІЗОВАНЕ ЗАКІНЧЕННЯ 2023/2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

2023/2024 навчальний рік у закладах загальної середньої освіти Донецької селищної ради, як і в усіх ЗЗСО України, завершується в умовах правового режиму воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року. Строк дії воєнного стану продовжено на 90 діб (до 12 серпня 2024 року) відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2024 року № 271/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 8 травня 2024 року № 3684-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

В Міністерстві освіти і науки зауважили, що відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» під час дії воєнного стану тривалість навчального року встановлює Кабінет Міністрів України. Так, постановою від 28 липня 2023 р. № 782 він визначив, що 2023/2024 навчальний рік триває з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024 року.

Водночас це не суперечить призупиненій у дії частині 3 статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», згідно з якою навчальний рік закінчується не пізніше 1 липня. Тобто, як і раніше, навчальний рік триває до кінця червня (29‒30 червня цьогоріч — вихідні).

Також відповідно до цього закону, педагогічна рада закладу освіти визначає структуру й тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу. Але так, щоб це було відповідно до обсягу навчального навантаження в навчальному плані й з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Згідно з наказом відділу освіти Донецької селищної ради № 87-ОД від 23.08.2023 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти Донецької селищної територіальної громади в умовах воєнного стану в 2023/2024 навчальному році» заклади загальної середньої освіти громади впроваджували освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання.

Відділом освіти Донецької селищної ради було надано рекомендації керівникам закладів освіти щодо закінчення 2023/2024 навчального року  в листі від 24.04.2024 № 01-36/364.

18 квітня пройшов вебінар про завершення навчального року від «Практики управління закладом освіти». Акценти для директора роз’яснювала Олена Святенко, заступник директора департаменту — начальник управління роботи із закладами загальної середньої та дошкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України. Вона поділилася презентацією з вебінару, де зібрала ту інформацію, на яку керівники закладів мають звернути увагу наприкінці навчального року.

 

Особливості ведення електронного журналу

ЗЗСО Донецької громади запровадили у своїй діяльності ведення електронних журналів. Електронний класний журнал – це окремий електронний документ ділової документації закладу освіти, у якому фіксуються результати навчальних досягнень здобувачів освіти, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Електронний класний журнал використовується для:

  • зберігання даних про навчальні досягнення здобувачів освіти;
  • автоматизації обліку та контролю освітнього процесу;
  • одержання, обробки та зберігання даних для автоматизації ведення ділової документації закладу освіти в електронній формі;
  • оперативного доступу до інформації учасниками освітнього процесу про рівень навчальних досягнень із різних предметів, відвідуваність і домашні завдання;
  • забезпечення можливості дистанційного прямого та оперативного інформування учасників освітнього процесу (пункт 1 розділу ІІ Інструкції від 08.08.2022 № 707).

Інформація до електронного класного журналу вноситься українською мовою, за винятком даних, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (навчання іноземним мовам, серія документа, адреса електронної пошти тощо) (пункт 2 розділу ІІ Інструкції від 08.08.2022 № 707).

У разі потреби, електронний класний журнал та інші документи генеруються засобами ОІС у формі електронного документа шляхом вивантаження даних у форматах pdf, csv, xlsx або іншому зчитуваному форматі на вибір особи, яка зробила до системи запит щодо вивантаження (пункт 3 розділу ІІ Інструкції від 08.08.2022 № 707).

Після завершення навчального року та внесення відповідних записів у електронний класний журнал, директор закладу освіти або уповноважена ним особа накладає електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (пункт 4 розділу ІІ Інструкції від 08.08.2022 № 707).

Які вимоги щодо зберігання ділової документації закладу освіти в освітній інформаційній системі

Зберігання ділової документації в ОІС можливе за дотримання наступних вимог:

  • інформація, що міститься в діловій документації закладу освіти, повинна бути доступною для її подальшого використання відповідно до наданих прав доступу та встановленого порядку;
  • дані та документи, що мають бути зведені, згенеровані та підписані станом на певну дату, перед збереженням та відправкою в ЦБД АІКОМ (у разі потреби), підписуються відповідальною особою, що накладає електронний підпис автора, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (пункт 1 розділу ІІІ Інструкції від 08.08.2022 № 707).

Матеріали, завантажені користувачами в ОІС (домашнє завдання, відео-матеріали, тести, навчальні матеріали, довідники тощо), можуть зберігатися в архівних базах даних протягом терміну, визначеному в системі, із урахуванням чинного законодавства. Власник ОІС забезпечує місце для зберігання даних ділової документації закладу освіти в електронній формі (пункт 2 розділу ІІІ Інструкції від 08.08.2022 № 707).

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ (НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ)

 

Як закінчити 2023/2024 навчальний рік акценти для директора школи

Лист МОН України № 1/8907-24 від 21.05.2024 Про окремі питання завершення 2023-2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти та підготовку до початку нового навчального року

Наказ МОН № 563 від 15.05.2023 року Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні

 

Використані джерела:

https://info.eo.gov.ua/osoblyvosti-ta-vymogy-do-zapovnennya-klasnyh-zhurnaliv/

https://donets-osvita.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/nakaz-viddilu-osvity-vid-23.08.2023-%E2%84%96-87-od-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-v-zakladah-osvity-doneczkoyi-selyshhnoyi-terytorialnoyi-gromady-u-2023-2024-navchalnomu-roczi.pdf 

https://ezavuch.expertus.com.ua/10013603

https://oplatforma.com.ua/news/74922-u-mon-poyasnili-vstanovlennya-dati-zavershennya-20232024-navchalnogo-roku