Інформатизація

Інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності освітньої галузі
Для якісного викладання предметів з урахуванням сучасних вимог у закладах загальної середньої освіти створені комп’ютерні класи.
 
Показник
2021 рік
2022 рік
2023 рік
Комп’ютерні класи, од.
10
10
9
Інтерактивні дошки, од.
26
26
30
Мультимедійні проектори, од.
72
71
75
Комп’ютери, од.
310
322
375
 
Разом з тим значна частина комп’ютерних класів (56,0%) потребує модернізації та технічного дооснащення.
З метою захисту прав інтелектуальної власності та дотримання вимог законодавства України у зазначеній сфері в закладах освіти триває робота  зі встановлення на комп’ютерну техніку ліцензованого програмного забезпечення. До мережі «Інтернет» підключено 100 % закладів загальної середньої освіти. Заклади загальної середньої освіти мають швидкість мережі «Інтернет» 100Мбіт/с, є необхідність у її збільшенні.
Тривають заходи щодо створення в закладах освіти Wi-Fi-зон: наразі бездротову мережу «Інтернет» мають 87 % закладів загальної середньої освіти.Інформатизація системи освіти громади передбачає стовідсоткове забезпечення навчальних закладів комп’ютерною та мультимедійною технікою, доступом до швидкісної мережі «Інтернет», впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
Так, у єдиній освітній системі громади перебувають 11 вебсайтів закладів освіти.

Створення єдиного інформаційного середовища у галузі освіти на основі інформаційної мережі, що охоплює всі ланки системи освіти, заклади, установи й органи управління ними, є одним зі стратегічних завдань інформатизації системи освіти