Фінансово-господарська діяльність

(Додаток 10 до Наказу 44) Пояснювальна записка за І квартал 2024 року

(Додаток 17 до Наказу 44)Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати

(форма № 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Додаток 7 до Наказу 44) по КПКВК 0610160 за І квартал 2024 року

(форма № 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Додаток 7 до Наказу 44) по КПКВК 0611021 за І квартал 2024 року

(форма № 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Додаток 7 до Наказу 44) по КПКВК 0611031 за І квартал 2024 року

(форма № 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Додаток 7 до Наказу 44) по КПКВК 0611142 за І квартал 2024 року

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) по КПКВК 0610160 за І квартал 2024 року

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) по КПКВК 0611021 за І квартал 2024 року

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) по КПКВК 0611031 за І квартал 2024 року

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) по КПКВК 0611142 за І квартал 2024 року

Баланс (форма №1дс) за І квартал 2024 року

Звіт про фінансові результати (форма №2дс) за І квартал 2024 року

(Додаток 10 до Наказу 44) Пояснювальна записка

(форма № 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Додаток 7 до Наказу 44) по КПКВК 0610160 за 2023 рік

(форма № 4-3) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Додаток 4 до Наказу 44) по КПКВК 0610160 за 2023 рік

(форма № 4-2) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Додаток 3 до Наказу 44) по КПКВК 0610160 за 2023 рік

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) по КПКВК 0610160 за 2023 рік

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Додаток 1 до Наказу 44) по КПКВК 0611142 за 2023 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (Форма № 5-дс ) за 2023 рік

Звіт про власний капітал (форма №4дс) за 2023 рік

Звіт про рух грошових коштів (форма №3дс) за 2023 рік

Звіт про фінансові результати (форма №2дс) за 2023 рік

Баланс (форма №1дс) за 2023 рік

Кошторис на 2024 рік по КПКВК 0610160

План асигнувавнь (за винятком надання кредитів з бюджету ) загального фонду по КПКВК 0610160

Кошторис на 2024 рік по КПКВК 0611142

План асигнувавнь (за винятком надання кредитів з бюджету ) загального фонду по КПКВК 0611142

Кошторис 0611021

Кошторис 0611031

Звіт про фінансові результати (форма №2дс)

Звіт про надходження та використання бюджетних коштів загального фонду форма 2 КПКВК 0611142

Звіт про надходження та використання бюджетних коштів загального фонду форма 2 КПКВК 0611031

Звіт про надходження та використання бюджетних коштів загального фонду форма 2 КПКВК 0610160

Звіт про надходження та використання бюджетних коштів загального фонду форма 2 КПКВК 0611021

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги форма 4-1 КПКВК 0611021

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень форма 4-2 КПКВК 0610160

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7 КПКВК 0611142

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7 КПКВК 0611021

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7 КПКВК 0610160

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

Баланс (форма №1дс)

(Додаток 10 до Наказу 44) Пояснювальна записка

Наказ 15-ОД Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік КПКВК 0610160

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік КПКВК 0611010

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік КПКВК 0611021

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік КПКВК 0611031

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік КПКВК 0611142

Баланс Form_f1dc (1)

Звіт про власний капітал Form_f4dc

Звіт про рух грошових коштів Form_f3dc

Звіт про фінансові результати Form_2dc

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Form_f5dc_v1

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611142

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611061

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611031

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0611021

(форма №2) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 0610160

(форма № 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 0611021

(форма № 7) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 0610160

(форма № 4-3) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 0611061

(форма № 4-1) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 0611021

(Додаток 20 до Наказу 44) Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

(Додаток 10 до Наказу 44) Пояснювальна записка

(форма 2) 0611010 – Надання дошкільної освіти Річна

(форма 2) 0611021 – Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Річна

(форма 2) 0611142 – Інші програми та заходи у сфері освіти Річна

(форма 2) 0610160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах Річна

(форма 2) 0611061 – Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Річна

(форма 2) 0611181 – Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим Річна

(форма 2) 0611182 – Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої Річна

(форма 2) 0611200 – Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної Річна

(форма 4-1) 0611010 – Надання дошкільної освіти Річна

(форма 4-1) 0611021 – Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Річна

(форма 4-3 ) 0617321 – Будівництво освітніх установ та закладів Річна

(форма 4-3) 0611182 – Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Річна

(форма 4-3) 0610160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах Річна

(форма 4-3) 0611010 – Надання дошкільної освіти Річна

(форма 4-3) 0611061 – Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Річна

(форма 4-3) 0611181 – Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим Річна

(форма 4-3) 0611200 – Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної Річна

(форма 4-3) 0617363 – Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку Річна

Бюджетний запит на 2022-2024 роки загальний