Громадські слухання

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу)   Пришибського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

1Найменування організатора громадського обговорення:

2.Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області (уповноважений орган).

3. Ініціатор громадського обговорення: Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

3. Мета: врахування думки жителів Донецької селищної територіальної громади щодо перепрофілювання (зміна типу) Пришибського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на Пришибську гімназію Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

– рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники);

– мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади;

– розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації, закриття та перепрофілювання (зміна типу) шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі.

Заходи з оптимізації шкільної мережі проводяться з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів, вихованців та їх батьків.

Метою перепрофілювання (зміни типу) закладу освіти є оптимізація шкільної мережі, що дозволить підвищити якість надання освітніх послуг, рівень профільного навчання у старшій школі, вміння учнями здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності.

Цей процес має враховувати демографічну ситуацію, прогнозування контингенту учнів, соціально-економічні умови громади і розглядатися в комплексі вибору різних типів навчальних закладів і форм організації навчального процесу.

Формат проведення громадського обговорення: пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 64250 Харківська область, Ізюмський район, селище Донець, вул. Центральна 3 (відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області).

Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладу загальної середньої освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом закладу із дотриманням усіх заходів безпеки.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Донецької селищної територіальної громади у термін з 01 червня 2024 року  по 31 травня 2025 року.

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:  64250 Харківська область, Ізюмський район, селище Донець, вул. Центральна 3 (відділ освіти Донецької селищної  ради Ізюмського району Харківської області), електронна адреса: viddilosvitu.donets@ukr.net

6. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – ШЕЛЕСТ Тетяна Василівна – начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області,  тел. 0669652175

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 15 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після узагальнення висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Донецької селищної ради та відділу освіти Донецької селищної ради

Запрошуємо всіх охочих взяти участь в обговоренні проєкту рішення, що буде винесено на розгляд сесії Донецької селищної ради

 

 

undefined

УКРАЇНА
            ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                            ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ     _________________________________________________________________________                     
________  СЕСІЯ           _________  СКЛИКАННЯ 
  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   (ПРОЄКТ)

 

Від _________ року                                                                                       № -VІІІ
Про перепрофілювання (зміну типу) та назви
Пришибського ліцею Донецької селищної ради
Ізюмського району Харківської області   

 

  Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 25 Закону України «Про освіту», статтею 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки, затвердженого рішенням LVІІ  сесії Донецької селищної ради    VІІІ   скликання від 29.04.2024 № 2507 – VІІІ «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти  Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»  з метою забезпечення стабільного функціонування закладу, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі громади, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, Донецька селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Перепрофілювати (змінити тип) та назву закладу загальної середньої освіти Пришибського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на Пришибську гімназію Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області з  01 вересня 2025 року.
 2. Затвердити Статут Пришибської гімназії Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області у новій редакції  (додається).
 3. Доручити директору  закладу загальної середньої освіти здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту, подання в установленому законодавством порядку необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів.

4.Начальнику відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області Тетяні ШЕЛЕСТ забезпечити:

1) можливість продовжити навчання учнів 10-11(12) класів закладу на відповідному рівні освіти у найбільш територіально доступному закладі загальної середньої освіти Донецької  селищної територіальної громади;

2) організоване підвезення учнів до місця навчання.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії:

–  з питань планування фінансів,  бюджету,  соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Андрій КУЛИК );

– з охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та праці (голова комісії — депутат Микола СЕРЕДА).

 

Донецький селищний голова                                                               Анатолій НАЗДРАЧОВ 

 


Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) Пятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

 

1Найменування організатора громадського обговорення:

2.Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області (уповноважений орган).

3. Ініціатор громадського обговорення: Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

3. Мета: врахування думки жителів Донецької селищної територіальної громади щодо перепрофілювання (зміна типу) П’ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на П’ятигірську гімназію Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

– рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники);

– мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади;

– розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації, закриття та перепрофілювання (зміна типу) шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі.

Заходи з оптимізації шкільної мережі проводяться з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів, вихованців та їх батьків.

Метою перепрофілювання (зміни типу) закладу освіти є оптимізація шкільної мережі, що дозволить підвищити якість надання освітніх послуг, рівень профільного навчання у старшій школі, вміння учнями здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності.

Цей процес має враховувати демографічну ситуацію, прогнозування контингенту учнів, соціально-економічні умови громади і розглядатися в комплексі вибору різних типів навчальних закладів і форм організації навчального процесу.

Формат проведення громадського обговорення: пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 64250 Харківська область, Ізюмський район, селище Донець, вул. Центральна 3 (відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області).

Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладу загальної середньої освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом закладу із дотриманням усіх заходів безпеки.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Донецької селищної територіальної громади у термін з 01 червня 2024 року  по 31 травня 2025 року.

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:  64250 Харківська область, Ізюмський район, селище Донець, вул. Центральна 3 (відділ освіти Донецької селищної  ради Ізюмського району Харківської області), електронна адреса: viddilosvitu.donets@ukr.net

6. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – ШЕЛЕСТ Тетяна Василівна – начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області,  тел. 0669652175

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 15 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після узагальнення висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Донецької селищної ради та відділу освіти Донецької селищної ради

Запрошуємо всіх охочих взяти участь в обговоренні проєкту рішення, що буде винесено на розгляд сесії Донецької селищної ради

 

 

 

 

undefined

УКРАЇНА
            ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                            ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ     _________________________________________________________________________                     
________  СЕСІЯ           _________  СКЛИКАННЯ 
  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   (ПРОЄКТ)

 

Від _________ року                                                                                    №       -VІІІ 
Про перепрофілювання (зміну типу) та назви
П’ятигірського   ліцею Донецької селищної ради
Ізюмського району Харківської області       

 

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 25 Закону України «Про освіту», статтею 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки, затвердженого рішенням LVІІ  сесії Донецької селищної ради    VІІІ   скликання від 29.04.2024 № 2507 – VІІІ «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти  Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»  з метою забезпечення стабільного функціонування закладу, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі громади, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, Донецька селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Перепрофілювати (змінити тип) та назву закладу загальної середньої освіти Пятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на П’ятигірську гімназію Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області з  01 вересня 2025 року.
 2. Затвердити Статут Пятигірської гімназії Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області у новій редакції  (додається).
 3. Доручити директору  закладу загальної середньої освіти здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту, подання в установленому законодавством порядку необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів.

4. Начальнику відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області Тетяні ШЕЛЕСТ забезпечити:

1) можливість продовжити навчання учнів 10-11(12) класів закладу на відповідному рівні освіти у найбільш територіально доступному закладі загальної середньої освіти Донецької  селищної територіальної громади;

2) організоване підвезення учнів до місця навчання.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії:

–  з питань планування фінансів,  бюджету,  соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Андрій КУЛИК );

– з охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та праці (голова комісії — депутат Микола СЕРЕДА).

 

Донецький селищний голова                                               Анатолій НАЗДРАЧОВ

 

 

 


Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу) щодо перепрофілювання (зміна типу) Андріївського ліцея №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

 

1Найменування організатора громадського обговорення:

2.Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області (уповноважений орган).

3. Ініціатор громадського обговорення: Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

4. Мета: врахування думки жителів Донецької селищної територіальної громади щодо перепрофілювання (зміна типу) Андріївського ліцея №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на Андріївську гімназію Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

– рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники);

– мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади;

– розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації, закриття та перепрофілювання (зміна типу) шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі.

Заходи з оптимізації шкільної мережі проводяться з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів, вихованців та їх батьків.

Метою перепрофілювання (зміни типу) закладу освіти є оптимізація шкільної мережі, що дозволить підвищити якість надання освітніх послуг, рівень профільного навчання у старшій школі, вміння учнями здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності.

Цей процес має враховувати демографічну ситуацію, прогнозування контингенту учнів, соціально-економічні умови громади і розглядатися в комплексі вибору різних типів навчальних закладів і форм організації навчального процесу.

Формат проведення громадського обговорення: пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 64250 Харківська область, Ізюмський район, селище Донець, вул. Центральна 3 (відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області).

Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладу загальної середньої освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом закладу із дотриманням усіх заходів безпеки.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Донецької селищної територіальної громади у термін з 01 червня 2024 року  по 31 травня 2025 року.

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:  64250 Харківська область, Ізюмський район, селище Донець, вул. Центральна 3 (відділ освіти Донецької селищної  ради Ізюмського району Харківської області), електронна адреса: viddilosvitu.donets@ukr.net

 

6. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – ШЕЛЕСТ Тетяна Василівна – начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області,  тел. 0669652175

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 15 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після узагальнення висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Донецької селищної ради та відділу освіти Донецької селищної ради

Запрошуємо всіх охочих взяти участь в обговоренні проєкту рішення, що буде винесено на розгляд сесії Донецької селищної ради

 

 

  undefined

УКРАЇНА
            ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                            ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  __________________________________________________________________________________                     
________  СЕСІЯ           _________  СКЛИКАННЯ 
  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   (ПРОЄКТ)

 

Від _________ року                                                                                    №       -VІІІ 
Про перепрофілювання (зміну типу) та назви
Андріївського ліцею №2 Донецької селищної ради
Ізюмського району Харківської області

 

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 25 Закону України «Про освіту», статтею 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки, затвердженого рішенням LVІІ  сесії Донецької селищної ради    VІІІ   скликання від 29.04.2024 № 2507 – VІІІ «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти  Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»  з метою забезпечення стабільного функціонування закладу, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі громади, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, Донецька селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Перепрофілювати (змінити тип) та назву закладу загальної середньої освіти Андріївського ліцею №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на Андріївську гімназію Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області з  01 вересня 2025 року.
 2. Затвердити Статут Андріївської гімназії Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області у новій редакції  (додається).
 3. Доручити директору  закладу загальної середньої освіти здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту, подання в установленому законодавством порядку необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів.
 4. Начальнику відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області Тетяні ШЕЛЕСТ забезпечити:

1) можливість продовжити навчання учнів 10-11(12) класів закладу на відповідному рівні освіти у найбільш територіально доступному закладі загальної середньої освіти Донецької  селищної територіальної громади;

2) організоване підвезення учнів до місця навчання.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії:

–  з питань планування фінансів,  бюджету,  соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Андрій КУЛИК );

– з охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та праці (голова комісії — депутат Микола СЕРЕДА).

 

Донецький селищний голова                                                                Анатолій НАЗДРАЧОВ

 

 

 


Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перепрофілювання (зміну типу)   Донецького ліцею №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

 

1Найменування організатора громадського обговорення:

2.Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області (уповноважений орган).

3. Ініціатор громадського обговорення: Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

3.Мета: врахування думки жителів Донецької селищної територіальної громади щодо перепрофілювання (зміна типу) Донецького ліцею №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на Донецьку гімназію Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

– рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники);

– мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади;

– розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Період реформ, розпочатий державою, поставив питання реорганізації, закриття та перепрофілювання (зміна типу) шкіл у сільській місцевості. Ця проблема гостра для всієї України і є результатом демографічної кризи, яка спостерігається в державі.

Заходи з оптимізації шкільної мережі проводяться з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів, вихованців та їх батьків.

Метою перепрофілювання (зміни типу) закладу освіти є оптимізація шкільної мережі, що дозволить підвищити якість надання освітніх послуг, рівень профільного навчання у старшій школі, вміння учнями здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності.

Цей процес має враховувати демографічну ситуацію, прогнозування контингенту учнів, соціально-економічні умови громади і розглядатися в комплексі вибору різних типів навчальних закладів і форм організації навчального процесу.

Формат проведення громадського обговорення: пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 64250 Харківська область, Ізюмський район, селище Донець, вул. Центральна 3 (відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області).

Публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладу загальної середньої освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом закладу із дотриманням усіх заходів безпеки.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Донецької селищної територіальної громади у термін з 01 червня 2024 року  по 31 травня 2025 року.

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:  64250 Харківська область, Ізюмський район, селище Донець, вул. Центральна 3 (відділ освіти Донецької селищної  ради Ізюмського району Харківської області), електронна адреса: viddilosvitu.donets@ukr.net

6. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – ШЕЛЕСТ Тетяна Василівна – начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області,  тел. 0669652175

7. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 15 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після узагальнення висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Донецької селищної ради та відділу освіти Донецької селищної ради

Запрошуємо всіх охочих взяти участь в обговоренні проєкту рішення, що буде винесено на розгляд сесії Донецької селищної ради

 

 

undefined

УКРАЇНА
            ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                            ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ     _________________________________________________________________________                     
________  СЕСІЯ           _________  СКЛИКАННЯ 
  Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   (ПРОЄКТ)

 

Від _________ року                                                                                                                    №       -VІІІ 
Про перепрофілювання (зміну типу) та назви
Донецького ліцею №2 Донецької селищної ради
Ізюмського району Харківської області    

 

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 25 Закону України «Про освіту», статтею 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки, затвердженого рішенням LVІІ  сесії Донецької селищної ради    VІІІ   скликання від 29.04.2024 № 2507 – VІІІ «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти  Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»  з метою забезпечення стабільного функціонування закладу, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі громади, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, Донецька селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Перепрофілювати (змінити тип) та назву закладу загальної середньої освіти Донецького ліцею №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на Донецьку гімназію Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області з  01 вересня 2025 року.
 2. Затвердити Статут Донецької гімназії Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області у новій редакції  (додається).
 3. Доручити директору  закладу загальної середньої освітиздійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації Статуту, подання в установленому законодавством порядку необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів.
 4. Начальнику відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області Тетяні ШЕЛЕСТ забезпечити:

1) можливість продовжити навчання учнів 10-11(12) класів закладу на відповідному рівні освіти у найбільш територіально доступному закладі загальної середньої освіти Донецької  селищної територіальної громади;

2) організоване підвезення учнів до місця навчання.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії:

–  з питань планування фінансів,  бюджету,  соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Андрій КУЛИК );

– з охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та праці (голова комісії — депутат Микола СЕРЕДА).

 

Донецький селищний голова                                          Анатолій НАЗДРАЧОВ  
 

 

Звіт робочої групи про результати публічного громадського обговорення проєкту рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»

Організатор громадського обговорення – відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області.

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», Положення про порядок проведення громадських слухань (обговорень) у Донецькій селищній територіальній громаді, затвердженого рішенням № 1803-VIІІ від 04.05.2023 року ХL сесії Донецької селищної ради VIІІ скликання, враховуючи звернення начальника відділу освіти Донецької селищної ради від 15.01.2024 року № 01-35/69, у відповідності до рішення LІІІ сесії Донецької селищної ради VIII скликання від 27.01.2024 року № 2364-VIII «Про організацію та проведення публічного громадського обговорення проєкту рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки

5 березня 2024 року на офіційному сайті Донецької селищної ради та офіційному веб сайті відділу освіти Донецької селищної ради було розміщено інформаційне повідомлення про публічне громадське обговорення проєкту рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки». Електронною поштою для відповідного реагування надіслано на адресу закладів освіти Донецької селищної територіальної громади та старостинських округів.

Для підготовки та проведення громадських слухань (обговорення) створено робочу групу для розгляду пропозицій громадського обговорення щодо проєкту рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки» у складі:

1. Наталія ШИНКАРЕНКО заступник Донецького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради
2. Тетяна ШЕЛЕСТ начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області
3. Валентина МІЩЕНКО голова Донецької селищної профспілки працівників освіти і науки України (за згодою)
4. Микола СЕРЕДА депутат Донецької селищної ради, голова постійної комісії з охорони здоров’я, освіти, молоді, спорту, соціального захисту населення та праці Донецької селищної ради
5. Сергій ГРИГОРЕНКО староста Андріївського старостинського округу
6. Ольга УСТИЧЕНКО староста Пришибського старостинського округу
7. Дмитро ШЕРЕМЕТ староста П’ятигірського старостинського округу
9. Мирослава ГАЙДАЙ головний спеціаліст відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області
10. Діана КУЧЕРЕВСЬКА головний спеціаліст відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області
11. Оксана МАТУС спеціаліст І категорії відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області,начальник господарчої групи відділу освіти.
За консультацією та наданням пропозицій щодо питання громадського обговорення до відділу освіти Донецької селищної ради не зверталися, зауважень не надходило. На прийомі громадян начальником відділу освіти та спеціалістами відділу освіти Донецької селищної ради питань обговорення вищевказаного проєкту рішення не надходило.

Звернень та пропозицій стосовно даного питання старостам на старостинських округах, керівникам закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади не надходило.

Враховуючи викладене вище, сподіваємося на підтримку та виважене конструктивне рішення громади старостинського округу, депутатського корпусу селищної ради, оскільки у зв’язку з наявною диспропорцією мережі, освітня галузь нашої громади забезпечена фінансовими видатками на мінімальному рівні.

З урахуванням результатів громадських обговорень (громадських слухань) відділом освіти Донецької селищної ради підготовлено проєкт рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»

Начальник відділу освіти                                                       Тетяна ШЕЛЕСТ

 

 


 

undefined
УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________
LІІІ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

          Від 27 лютого 2024 року                                                                                  № 2364 – VІІІ

 

Про організацію та проведення публічного громадського обговорення проєкту рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту»,  «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», Положення про порядок проведення громадських слухань (обговорень) у Донецькій селищній територіальній громаді, затвердженого рішенням  №   1803-VIІІ   від 04.05.2023 року  ХL сесії Донецької селищної ради VIІІ скликання, враховуючи звернення начальника відділу освіти Донецької селищної ради від 15.01.2024 року № 01-35/69, Донецька селищна рада

В И Р І Ш И Л А  :

 

1.Провести публічне громадське обговорення проєкту рішення селищної ради «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади  на 2024-2027 роки»  в онлайн режимі шляхом направлення звернень та пропозицій щодо питання громадського обговорення в електронному  вигляді на електронну адресу viddilosvitu.donets@ukr.net. У письмовому вигляді за допомогою поштового зв’язку на юридичну адресу із зазначенням особи та контактної інформації заявника: смт Донець, вул. Центральна, 40  або вул. Центральна, 3 відділ освіти Донецької селищної ради. А також шляхом залишення звернень та пропозицій в офісі старости  на території старостинських округів до 06 квітня 2024 року включно.

2.Створити робочу  групу для розгляду пропозицій громадського обговорення щодо проєкту рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти

Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки» ( додаток 1)

3.Інформацію про проведення публічного громадського обговорення оприлюднити на офіційному вебсайті Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області,  на офіційному вебсайті відділу освіти Донецької селищної ради та на дошках оголошень  Андріївського, Пришибського, П’ятигірського старостинських округах.

4.Встановити термін подачі письмових (електронних) пропозицій щодо предмету обговорення до 31 березня  2024 року включно.

5.Встановити, що пропозиції, надані після закінчення вказаного строку, а також розповсюджені через соцмережі, до уваги братися не будуть.

6.Старостам Андріївського, Пришибського, П’ятигірського старостинських округів забезпечити збір звернень та пропозицій щодо предмету громадського обговорення від громадян територіальної громади( шляхом встановлення скриньок, надання доступу до мережі Інтернет, використовуючи технічні можливості старостинських округів щодо здійснення комунікації між мешканцями громади та робочою групою) з подальшим наданням зібраних матеріалів для опрацювання робочій групі.

7.Визначити  відділ освіти Донецької селищної ради (начальник- Тетяна ШЕЛЕСТ) відповідальним за організаційне, інформаційне забезпечення громадського обговорення .

8.Відділу освіти Донецької селищної ради ((начальник- Тетяна ШЕЛЕСТ):

8.1. Забезпечити інформування громадськості про нормативні, фінансові, соціально- економічні передумови доцільності упорядкування мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади

8.2.Забезпечити надання консультацій щодо предмету публічного громадського обговорення у телефонному режимі

8.3.Організувати реєстрацію звернень та пропозицій щодо предмету громадського обговорення.

 1. Робочій групі:

9.1. Узагальнити звернення та пропозиції громадськості щодо предмету громадського обговорення.

9.2.За результатами публічного громадського обговорення підготувати звіт, в якому зазначити зміст проєкту, що виносився на обговорення, інформацію про осіб та їх кількість, які надали свої пропозиції щодо предмету обговорення, інформацію про звернення та пропозиції, що надійшли в ході громадського обговорення, із зазначенням автора пропозиції.

9.3.Визначити напрямок формування громадської думки та проінформувати учасників громадського обговорення до 31 березня 2024 року шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, на офіційному вебсайті відділу освіти Донецької селищної ради та на дошках оголошень Андріївського, Пришибського, П’ятигірського старостинських округах.

10.Відділу освіти Донецької селищної ради з урахуванням результатів громадського обговорення підготувати проєкт рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки» та подати його на розгляд депутатів під час чергового засідання селищної ради.

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні  комісії:

–  з питань планування фінансів,  бюджету,  соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Андрій КУЛИК );

– з охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та праці (голова комісії — депутат Микола СЕРЕДА).

Донецький селищний голова                                                   Анатолій НАЗДРАЧОВ

 

 

 

 

Публічне громадське обговорення проєкту рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»
Додаток 1
до рішення LIIІ сесії VIII скликання
Донецької селищної ради
від 27.02.2024 р. № 2364-VIII
СКЛАД
робочої групи для розгляду пропозицій громадського обговорення щодо проєкту
рішення «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної
середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»
ПІБ Посада
1. Наталія ШИНКАРЕНКО заступник Донецького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради
2. Тетяна ШЕЛЕСТ начальник відділу освіти Донецької селищної ради  Ізюмського району Харківської області
3. Валентина МІЩЕНКО голова Донецької селищної профспілки працівників освіти і науки України (за  згодою)
4. Микола СЕРЕДА депутат Донецької селищної ради, голова постійної комісії з охорони здоров’я, освіти, молоді, спорту, соціального захисту населення та праці Донецької селищної ради
5. Сергій ГРИГОРЕНКО староста Андріївського старостинського округу
6. Ольга УСТИЧЕНКО староста Пришибського старостинського   округу
7. Дмитро ШЕРЕМЕТ староста П’ятигірського старостинського   округу
9. Мирослава ГАЙДАЙ головний спеціаліст відділу освіти Донецької селищної ради  Ізюмського району Харківської області
10. Діана КУЧЕРЕВСЬКА головний спеціаліст відділу освіти Донецької селищної ради  Ізюмського району Харківської області
11. Оксана МАТУС спеціаліст І категорії відділу освіти Донецької селищної ради  Ізюмського району Харківської області, начальник господарчої групи відділу освіти.

Додаток 2
до рішення LIIІ сесії VIII скликання
Донецької селищної ради
від 27.02.2024 р. № 2364-VIII

 

 

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення
про проведення громадського обговорення проєкту рішення Донецької селищної ради «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади на 2024-2027 роки»

 

 

 

Організатор громадського обговорення

Відділ освіти Донецької селищної ради

Мета проведення громадського обговорення

Врахування думки мешканців Донецької селищної територіальної громади щодо зміни типу, перейменування, реорганізації закладів загальної середньої освіти на території громади.

Назва питання винесеного на обговорення

Проєкт рішення Донецької ради «Про затвердження Плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади  на 2024-2027 роки».

Нормативне забезпечення

З прийняттям та вступом в дію Закону України від 16.01.2020 № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та особистості.

У зв’язку з цим виникла необхідність приведення до вимог чинного законодавства мережі закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади. Статтею 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні:

 • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
 • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
 • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із новим чинним законодавством планувалось здійснити протягом п’яти років з дня набрання чинності Закону України «Про освіту» (до вересня 2022 року).

Проте, зважаючи на необхідність вдосконалення окремих положень законодавства, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти», що набрав чинності 08.08.2021 року. Згідно зі змінами до законодавства, продовжено перехідний період для трансформації, оптимізації мережі закладів освіти та строки впорядкування документів закладів загальної середньої освіти, а саме:

рекомендовано засновникам закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, до 01 вересня 2027 року привести установчі документи закладів освіти у відповідність із цим Законом, врахувавши строки набрання чинності окремими положеннями цього Закону.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Формат, строк проведення громадського обговорення

Громадське обговорення у формі публічного громадського обговорення (зустрічей (нарад) з громадськістю) проводиться з дня оприлюднення зазначеного інформаційного повідомлення і  до 6 квітня 2024 року.

Отримати консультацію, надати пропозиції щодо питання громадського обговорення в електронному  вигляді на електронну адресу viddilosvitu.donets@ukr.net.

У письмовому вигляді за допомогою поштового зв’язку на юридичну адресу із зазначенням особи та контактної інформації заявника:

смт. Донець, вул. Центральна, 40  або вул. Центральна, 3 відділ освіти Донецької селищної ради. А також шляхом залишення звернень та пропозицій  в офісі старости на  старостинських округах до 6 квітня 2024 року включно.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Пропозиції, розповсюджені через соціальні мережі, до уваги братися не будуть.Місцезнаходження організатора громадського обговорення

смт. Донець, вул. Центральна, 3, відділ освіти Донецької селищної ради Прізвище та ім’я відповідальної особи: начальник відділу освіти Донецької селищної ради Шелест Тетяна Василівна

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на Інформаційному порталі Донецької селищної ради та офіційному вебсайті Донецької селищної ради та відділу освіти Донецької селищної ради  у строки, передбачені чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 


Про початок громадського обговорення
пропозиції про початок переговорів
з питань внесення змін до Договору
про співробітництво територіальних громад
у формі делегування виконання окремих
завдань  від 23.08.2023 року
 
 
     З метою забезпечення спільних потреб Зміївської та Донецької територіальних громад у сфері надання освітніх послуг  дітям з особливими потребами Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району, а також підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, враховуючи пропозицію Зміївського міського голови від 20.03.2024р. про початок переговорів з питань внесення змін до Договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань від 23.08.2023р., розпочато громадське обговорення пропозиції щодо внесення змін до Договору співробітництва між Зміївською територіальною громадою через Зміївську міську раду та  Донецькою селищною територіальною громадою через Донецьку селищну раду у формі делегування одному з суб’єктів співробітництва виконання завдань у сфері  надання освітніх послуг  дітям з особливими потребами Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району відповідно до вимог Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
 
Згідно вимог ч. 2 ст. 6 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» передбачено обов’язковий порядок громадського обговорення пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва.
 
Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що громадське обговорення пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва між Зміївською територіальною громадою через Зміївську міську раду та Донецькою селищною територіальною громадою через Донецьку селищну раду у формі делегування виконання окремих завдань у сфері надання освітніх послуг  дітям з особливими потребами Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району проводиться у формі письмових зауважень та пропозицій.
Строк для надсилання письмових зауважень та пропозицій – 10 календарних днів з моменту публікації цього повідомлення.
 
Письмові зауваження, коментарі та пропозиції надсилаються на поштову адресу відділу освіти Донецької селищної ради чи електронну адресу.
 
Адреса для листування: вул. Центральна, 3, с-ще Донець, Ізюмський район, Харківська область, 64250
 
Електронна пошта: viddilosvitu.donets@ukr.net 

Рішення № 1803-VIII

Про затвердження Положення про громадські слухання (обговорення) у Донецькій

селищній територіальній громаді ЗАВАНТАЖИТИ ТУТ

Додаток 1

Положення про громадські слухання (обговорення) у Донецькій селищній територіальній громаді

Громадські обговорення щодо реорганізації Шебелинської гімназії Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області шляхом приєднання до Донецького ліцею № 1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

Громадські обговорення щодо реорганізації Шебелинської гімназії Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області шляхом приєднання до Донецького ліцею № 1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області