Публічні закупівлі

Обгрунтування для ноутбуків

Обгрунтування для планшетів

Наказ відділу освіти від 17.03.2021 № 31-ОД Про призначення уповноваженої особи з питань організації та проведення спрощених закупівель відділу освіти Донецької селищної ради

Нормативно-правові акти у сфері публічних закупівель 

Закони України

Закон України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі».

Закон України № 2939-VI від 13.01.2011 «Про доступ до публічної інформації».

Закон України № 1700-VІI від 14.10.2014 «Про запобігання корупції».

Закон України № 3855-ХІI від 21.01.1994 «Про державну таємницю».

Закон України № 2210-ІІІ від 11.01.2001 «Про захист економічної конкуренції»

Закон України № 851-ІV від 22.05.2003 «Про електронні документи та електронний документообіг».

Закон України № 2155-VIII від 05.10.2017 «Про електронні довірчі послуги»

Закон України № 3659-ХІІ від 26.11.1993 «Про Антимонопольний комітет України».

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України № 166 від 24.02.2016 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків»

Постанова Кабінету Міністрів України № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів, зі змінами»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

Постанова Кабінету Міністрів України № 332 від 04.04.2001 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету»

Постанова Кабінету Міністрів України № 631 від 01.08.2013 «Про затвердження Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України № 292 від 22.04.2020 «Про встановлення розміру плати за подання скарги та затвердження Порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження»

Постанова Кабінету Міністрів України № 225 від 20.03.2020 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, зі змінами (з урахуванням положень Закону України від 01.07.2021 № 1599-IX «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі»)»

Постанова Кабінету Міністрів України № 822 від 14.09.2020 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”

Накази Уповноваженого органу

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 680 від 13.04.2016 «Про затвердження примірної тендерної документації» (в частині, що не суперечить положенням Закону України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі» у чинній редакції Закону)

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 710 від 15.04.2020 «Про затвердження Переліку формальних помилок», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.07.2020 за № 715/34998

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1749 від 23.12.2015 «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 708 від 15.04.2020 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.06.2020 за № 500/34783

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1082 від 11.06.2020 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.07.2020 за № 610/34893

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 648 від 07.04.2020 «Про веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель»

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1372 від 15.09.2017 «Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод» , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.2017 за № 1236/31104.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 2017 від 02.12.2016 «Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2628 від 14.12.2020 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1894 від 28.09.2020 «Про затвердження Примірної методики визначення вартості життєвого циклу»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2546 від 07.12.2020 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет»

Наказ Міністерства економіки України № 40 від 08.06.2021 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу»

Наказ Державного підприємства «Прозорро»

Наказ Державного підприємства «Прозорро» № 10 від 19.03.2019 «Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»»

Здійснення закупівель через Централізовані закупівельні організації

Постанова Кабінету Міністрів України № 1216 від 27.12.2018 «Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій»

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 846-р від 25.09.2019 «Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією», зі змінами

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 233-р від 24.03.2021 «Про визначення державного підприємства «Українські спеціальні системи» централізованою закупівельною організацією»

Регламент (або порядок, правила) взаємодії замовників з Державною установою «Професійні закупівлі» з питань організації, підготовки та проведення закупівель централізованою закупівельною організацією, затверджений наказом Державної установи «Професійні закупівлі» № 16 від 17.08.2020

Регламент взаємодії замовників з Державним підприємством «Українські спеціальні системи» з питань організації, підготовки та проведення закупівель централізованою закупівельною організацією (для замовників, в інтересах яких проведення тендерів і закупівель за рамковими угодами через централізовану закупівельну організацію є обов’язковим), затверджений наказом Державного підприємства «Українські спеціальні системи» № 39 від 25.03.2021